Elenco appalti commissionati nel 2020

Avviso riapertura
11 Giugno 2020
COMUNICATO STAMPA
3 Marzo 2021

Elenco appalti commissionati nel 2020

ELENCO APPALTI COMMISSIONATI NELL’ANNO 2020, VALORE MASSIMO STIMATO UGUALE O SUPERIORE AI 10.000,00 EUR IVA esclusa /
SEZNAM NAROČIL ODDANIH V LETU 2020, KATERA OCENJENA VREDNOST JE ENAKA ALI VIŠJA OD 10.000,OO EUR brez DDV

N. progressivo /
Zap. št.
Settore appalti Področje javnega naročanja Tipologia Vrsta predmeta Descrizione oggetto
dell’appalto /
Navedba predmeta (opis)
Valore (in EUR IVA esclusa) /
Vrednost (brez DDV v EUR)
Denominazione soggetto appaltatore (offerente scelto) /
Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
Appalti ad evidenza pubblica del settore ordinario (ZJN-3), avviati a partire dal 1 gennaio 2020 sino al 10 aprile 2020 /Evidenčna naročila na splošnem področju (ZJN-3), začeta od vključno 1. januarja 2020 do vključno 10. aprila 2020
1 Settore ordinario splošno področje Servizi storitve Manutenzione dei programmi e attrezzature informatici /
Vzdrževanje programske in strojne IT opreme
13.129 Dolher d.o.o. – s.r.l.
Appalti ad evidenza pubblica del settore ordinario (ZIUZEOP in ZZUOOP), avviati a partire dal 11 aprile 2020 sino al 30 dicembre 2020 /Evidenčna naročila na splošnem področju (ZIUZEOP in ZZUOOP), začeta od vključno 11. aprila 2020 do vključno 31. decembra 2020
2 Settore ordinario splošno področje Servizi storitve Servizio di pulizia /
Čistilne storitve
21.600 Arcop CLS d.o.o. – s.r.l.
3 Settore ordinario splošno področje Forniture blago Fornitura e montaggio nuovo impianto di illuminazione al LED – fase II/ Nabava in montaža novega sistema Led razsvetljave – 2. faza 17.365 Elkik, elektroinštalacije d.o.o. – s.r.l.
4 Settore ordinario splošno področje Lavori ed opere gradnje Inserimento ascensore  /
Gradnja dvigala
79.951 Komunala Izola – Isola d.o.o. – s.r.l.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *