comunitaitaliana.si

elenco degli appalti pubblici analitici per l’anno 2016

documenti /
Inviato da orlando 07 Apr 2017 - 10:08

Pubblicazione dell'elenco degli appalti pubblici analitici per l'anno 2016 dell' importo compreso tra 10.000 euro e inferiore ai limiti di cui al primo comma dell'articolo 21 della Legge degli appalti pubblici ZJN-3

Objava seznama evidenčnih naročil za leto 2016 vrednosti od 10.000 eur in nižje od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3
              
   
 Isola / Izola, 28. 2. 2016
                                                                                  Marko Gregorič, m.p. / l.r.
                                                                        Presidente del Consiglio / Predsednik sveta

 N. / Zap. št.

Codice d'intentificazione /Matična št.

Codice fiscale /Davčna št.

Datore d'ordine /Naročnik

Settore / Področje

Tipo / Vrsta predmeta

Denominazione / Naziv predmeta

Importo dell'ordine in eur senza imposta / Vrednost evidenčnega naročila brez DDV v EUR

Fornitore / Izbran ponudnik

1.

5170087000

55764622

COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA / ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

Generale /Splošno

Servizio /Storitve

Pulizie / Čiščenje

14.304,05

Jovanović Nedeljka, i.a. /s.p.Questo articolo č stato inviato da comunitaitaliana.si
  http://comunitaitaliana.si/

La URL di questo articolo č:
  http://comunitaitaliana.si/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151